ชุดท่อออกซิเจนช่วยหายใจผู้ป่วยสำหรับพกพา ออกซิเจนทางการแพทย์

ชุดท่อออกซิเจนช่วยหายใจผู้ป่วยสำหรับพกพา ออกซิเจนทางการแพทย์ สำหรับชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนไม่เยอะมาก  เหมาะสำหรับพ่นยาหรืออยากจะพกติดตัว ติดรถออกไปทำธุระข้างนอก เหมาะสำหรับระหว่างเดินทางในระยะทางไม่ไกลเกิน 2 ชั่วโมง ความจุขนาด 500 ลิตรก๊าซ ประมาณจากการเปิด 3 ลิตรต่อนาที จะเปิดใช้งานได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ในชุดที่ทางบริษัทจัดให้นั้นประกอบไปด้วย

ชุดท่อออกซิเจนอลูมิเนียมทางการแพทย์ ขนาด 500 ลิตร  ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย

– ท่อออกซิเจนอลูมิเนียม หัววาล์ว CGA870 ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ท่อ

– เกจ์หายใจออกซิเจน แบบแห้ง จำนวน 1 ชุด

– สายเสียบจมูก (สายแคนนูล่า) จำนวน 1 ชุด

– กระเป๋าสะพายสำหรับพกพา จำนวน 1 ใบ

error:

เมนูหลัก