ไนโตรเจน กับเรื่องที่ควรรู้ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน นั้นคือ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ เป็นส่วนประกอบในอากาศถึง 78 เปอร์เซ็น มีคุณสมบัติในการแทนที่ออกซิเจน ไนโตรเจนนั้นเบากว่าอากาศในสภาวะที่เป็นแก๊ส

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

– ใช้ป้องกันการมีออกซิเจนที่ไม่ต้องการ ใช้ทดสอบการไหล ใช้เป็นตัวขับให้เป็นละออง เติมลมยางเครื่องบิน

– ใช้ในอุตสาหกรรมการถนอมอาหาร แช่แข็งอาหาร

– ใช้เพื่อการหล่อห้องเย็นเครื่องจักร ไล่เช็คระบบแอร์

– ใช้ในการถ่ายเทแก๊สไวไฟชนิดเหลว ไล่ความชื่นออกจากระบบถังน้ำมันและก๊าซไวไฟ

วิธีตรวจสอบการรั่ว ไนโตรเจน (Leak Check)

– โดยวิธี Pressure drop test หรือกักความดันไว้ ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วมาดูที่ Pressure Gauge ว่าความดันที่กักไว้ตกลงบ้างหรือไม่

– ใช้น้ำสบู่ทดสอบ

การปฏิบัติงานกับไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษแต่มีคุณสมบัติในการแทนที่ออกซิเจน ดังนั้น ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไนโตรเจน ควรปฏิบัติดังนี้

– ห้ามปล่อยหรือระบายไนโตรเจนในสถานที่ซึ่งมีอากาศไม่ดีเพียงพอ หรือในห้องและสถานที่ซึ่งอับทึบโดยเด็ดขาด

– ควรมีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจนในกรณีที่เป็นพื้นที่ๆระบายอากาศไม่ดีพอเพื่อเป็นการป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานมีออกซิเจนใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

สำหรับงานที่ต้องใช้ไนโตรเจนแรงดันสูงควรใช้เกจ์ปรับแรงดันที่สามารถทนแรงดันสูงคู่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

error:

เมนูหลัก