สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตามมอก. 87 และ 88 ในประเทศไทย

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตามมอก. 87 และ 88 ในประเทศไทย ใช้มาตราฐานหัววาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามข้อกำหนดของ CGA (The Compressed Gas Association) เป็นมาตราฐานหัววาล์วสากลที่หลายประเทศนิยมใช้ มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งาน

  • มาตรฐานสีท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น
  • ท่อออกซิเจน (อุตสาหกรรม) จะต้องมีสีหลักคือสีดำ หัววาล์วจะต้องใช้ CGA540 เป็นหัววาล์วสำหรับก๊าซออกซิเจนโดยเฉพาะ
  • ท่อออกซิเจน (ทางการแพทย์) คอท่อจะต้องใช้สีขาว มีตราสัญลักษณ์สำหรับก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ ตัวท่อจะต้องสีหลักคือสีเขียว พ่นคำอธิบายด้วยสีขาวตามมาตราฐานมอก. หัววาล์วจะต้องใช้ CGA540 เป็นหัววาล์วสำหรับก๊าซออกซิเจนโดยเฉพาะ
  • ท่อไนโตรเจน (อุตสาหกรรม) จะต้องสีหลักใช้สีเทา หัววาล์วจะต้องใช้ CGA580 เป็นหัววาล์วสำหรับงานก๊าซไนโตรเจนโดยเฉพาะ
  • ท่ออาร์กอน (อุตสาหกรรม) จะต้องสีหลักใช้สีฟ้า หัววาล์วจะต้องใช้ CGA580 เป็นหัววาล์วสำหรับงานก๊าซอาร์กอนโดยเฉพาะ
  • ท่อคาร์บอนไดออกไซด์ (อุตสาหกรรม) จะต้องใช้สีดำ คาดด้วยแถบสีขาว หัววาล์วจะต้องใช้ CGA320 เป็นหัววาล์วสำหรับงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะ

ทางบริษัท จัดจำหน่ายท่อบรรจุก๊าซที่ได้มาตราฐานเท่านั้น และจัดจำหน่ายหัววาล์วในประเทศไทยสินค้ายึดหลักการตามข้อกำหนดมาตราฐานของ CGA เปิดร้านมาเกือบ 30 ปี ผู้ซื้อใช้แล้วสบายใจปลอดภัยหายห่วง

สินค้าประเภทท่อบรรจุก๊าซหลักที่ทางบริษัทจำหน่าย ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ท่อบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่อบรรจุก๊าซไนโตรเจน ท่อบรรจุก๊าซอาร์กอน และท่อบรรจุก๊าซอะเซทีลีน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีท่อบรรจุก๊าซอลูมิเนียมจำหน่ายอีกด้วย

error:

เมนูหลัก