ตะแกรงแขวนท่อเหล็ก ขนาด 0.5 คิว ตะแกรงแขวนท่อออกซิเจน

฿400

In stock

ตะแกรงแขวนท่อเหล็ก ขนาด 0.5 คิว ตะแกรงแขวนท่อออกซิเจน

หรือสามารถใช้แขวนท่อบรรจุก๊าซอื่นๆ ได้

สามารถใช้แขวนไว้กับรถเข็นผู้ป่วย แขวนข้างเตียงผู้ป่วยได้

เปรียบเทียบสินค้า

ตะแกรงแขวนท่อเหล็ก ขนาด 0.5 คิว ตะแกรงแขวนท่อออกซิเจน

หรือสามารถใช้แขวนท่อบรรจุก๊าซอื่นๆ ได้

สามารถใช้แขวนไว้กับรถเข็นผู้ป่วย แขวนข้างเตียงผู้ป่วยได้

error:

เมนูหลัก