ทางบริษัทรับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ สินค้าชำรุดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตราฐาน ลูกค้าสามารถโทรแจ้งอาการเบื้องต้นกับทางบริษัท และส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ หากอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสินค้าไม่ได้มาตราฐานจากโรงงานผลิต ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าทั้งไปและกลับ และส่งสินค้าตัวใหม่กลับไปให้ลูกค้าในวันทำการถัดไปทันที

ในกรณีที่สินค้าหมดกะทันหันทางบริษัทจะส่งสินค้าคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าให้กับลูกค้า หรือตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีไป

ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า

เงื่อนไข สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับการกระแทก โยน ตก แตกหัก ชิ้นส่วนบิดงอไม่ได้รูป จมน้ำ ถูกขัด หรือมีแถบกาวติด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไข ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งว่าได้รับสินค้าไม่ครบ ต้องมีคลิปวีดีโอประกอบการพิจารณา ตั้งแต่เปิดกล่องพัสดุ

error:

เมนูหลัก